MediaMasters 2016 » Wat is MediaMasters?
Of we het nu hebben over tv, internet, apps, games of smartphones: media zijn overal en iedere leerling maakt er gebruik van. Mediawijs zijn is daarom steeds belangrijker. Hoe werken media, wat hebben ze voor invloed en wat kun je ermee? MediaMasters brengt het gesprek op gang tussen leerlingen, ouders en leerkrachten over sociale media, reclame, informatievaardigheden, programmeren, games, cyberpesten, vloggen, beeldvorming, virtual reality en online gedrag.

MediaMissies en opdrachten in MediaMasters worden samengesteld uit het aanbod van netwerkpartners van Mediawijzer.net. MediaMasters bestaat uit twee onderdelen: de Game en de Club.

MediaMasters Game

De MediaMasters Game is een crossmediale game voor in de klas en thuis. Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van media. De leerlingen moeten met elkaar laten zien welke mediavaardigheden zij in huis hebben om de game tot een goed einde te brengen.

MediaMasters Club

Een klas die lid is van de MediaMasters Club heeft het gehele schooljaar toegang tot extra MediaMissies en opdrachten. De Club gaat iedere twee maanden op een laagdrempelige manier in op een actueel thema rondom media en mediawijsheid.


MediaMasters is een initiatief van Mediawijzer.net, het Nederlands netwerk voor mediawijsheid. Mediawijzer.net is opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Mediawijzer.net heeft als doelstelling om de mediawijsheid van kinderen van 0-18 jaar te bevorderen en wordt aangestuurd door vijf toonaangevende organisaties op het gebied van mediawijsheid:

 

Rol van bibliotheken

Bibliotheken spelen een belangrijke rol tijdens MediaMasters. Zij vormen (als Huizen van de Mediawijsheid) een plek waar ouders en kinderen terecht kunnen voor vragen, ondersteuning en activiteiten op het gebied van mediawijsheid.

Bibliotheken maken ook deel uit van het spel door middel van de Bibliotheekopdracht.

Meer informatie voor bibliotheken

 

Onze partners

Bij Mediawijzer.net zijn meer dan 1200 organisaties, bedrijven en instellingen aangesloten. Zij zijn werkzaam in de media, bieden voorlichting, lesmateriaal, workshops, handboeken, projecten of doen onderzoek naar mediawijsheid thema’s. De MediaMissies en opdrachten in MediaMasters worden samengesteld uit het aanbod van netwerkpartners van Mediawijzer.net.

In het schooljaar 2017/2018 leverden onderstaande netwerkpartners van Mediawijzer.net een bijdrage aan MediaMasters.

Beeld en Geluid

Beeld en Geluid is het audiovisuele archief van Nederland én een leuk dagje uit.

Boox Alive

Website vol digitale prentenboeken, kinderpoëzie en andere content voor kinderen.

Cinekid

Cinekid zet zich in voor kwalitatieve media voor kinderen en stimuleert hen om actief deel te nemen aan media.

wikikids

WikiKids is de Nederlandstalige internet-encyclopedie voor en door kinderen.

ECP

Neutraal platform van bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties en heeft tot doel het gebruik van ICT in de samenleving te versterken.

Europese Unie

Dit project wordt mede gefinancierd door de Europese Commissie,
als onderdeel van het Better Internet for Kids project.

Eye

EYE Filmmuseum heeft landelijk een coördinerende en adviserende rol op het gebied van filmeducatie. EYE biedt educatieve filmprojecten in het museum en lesmaterialen voor in de klas.

VodafoneZiggo

Telecom provider die zich ook inzet voor vernieuwende ontwikkelingen in het onderwijs.

Kennisnet

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict.

Kentalis

Kentalis biedt de best passende toegang tot taal en communicatie aan mensen voor wie horen of communiceren niet vanzelfsprekend is.


Kidsweek

Kidsweek is de weekkrant voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.

Tech your future

Het expertisecentrum voor TechniekOnderwijs.

Unicef kinderrechten filmfestival

Leerlingen van de bovenbouw denken spelenderwijs na over hun rechten, door hier een eigen Mini Movie over te maken.

Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip maakt lezen en rekenen uitdagender door interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van de actualiteit.

Nieuws in de klas

Nieuws in de klas is het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven.

School TV

Schooltv.nl is een videodatabase, gevuld met educatieve en informatieve videoclips.

Pestweb

Wegwijs bij pesten en geweld. Pestweb geeft gerichte informatie aan leerlingen, ouders en docenten.

Koninklijke Bibliotheek

Een platform waar mensen en informatie samen komen.

WizeNoze

Met JouwZoekmachine heeft WizeNoze de ambitie om het Internet beter te maken voor kinderen

Echt gebeurd

Zapp Echt Gebeurd zijn films waarin kinderen de hoofdrol spelen. Allemaal echt gebeurd!

Rijksmusem

In het Rijksmuseum krijgen kunst en geschiedenis betekenis voor een breed samengesteld, hedendaags (inter)nationaal publiek.

MU PLAY & learn

Maak kennis met kunst, beeldcultuur en de nieuwe creatieve technieken die tegenwoordig door kunstenaars gebruikt worden.

NPO

De bestuursorganisatie van de gehele publieke omroep.

Het Klokhuis

Het Klokhuis informeert kinderen van negen tot twaalf over de wereld om hen heen.

MUSCOM

COMM is een Nederlands interactief museum over de geschiedenis van de post en telecommunicatie.

IDFA

Het toonaangevende documentaire filmfestival dat elk jaar plaatsvindt in Amsterdam in november.

CPNB

De CPNB is het marketing- en communicatiebureau van de Nederlandse boekenwereld. Wij organiseren alle grote campagnes, evenementen en PR rondom het boek en auteurs.

Jeugdjournaal

Hét dagelijks nieuwsprogramma voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar.

VOICE

Branchevereniging van collectieve beheersorganisaties (cbo’s) voor
auteurs- of naburige rechten.

VPRO jeugd

Een publieke omroep die zich profileert met name in de sectoren informatie en cultuur.

Codeklas

CodeKlas is een inspiratieboek over programmeren met kinderen, voor leraren en ouders van kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Foam

Foam is het fotografiemuseum in Amsterdam.

Cultuurwinkel Breda

Cultuurwinkel Breda is hét adres voor cultuureducatie voor primair en voortgezet onderwijs in Breda. Cultuurwinkel Breda bevordert ontmoetingen tussen culturele vragers en aanbieders.

Auris

Auris geeft hulp aan iedereen die moeite heeft met spreken, horen of andere problemen met taal hebben.

Helpwanted.nl

Voor informatie over en het melden van online seksueel misbruik.

Stichting FutureNL

Stichting FutureNL wil ieder kind in het Nederlandse basisonderwijs laten kennis maken met technologie. Hiervoor ontwikkelt de stichting leerlijnen en lesmaterialen en worden gratis CodeUren aangeboden.

DUF

DUF Waanwijs is een 300 pagina’s dik, spetterend vormgegeven boektijdschrift voor de nieuwsgierige screenager van nu.

Dove self-esteem project

Sinds 2010 zet het Dove self-esteem project zich wereldwijd in om jongeren aan een beter zelfbeeld te helpen zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Stedelijk Museum Breda

Stedelijk Museum Breda is het museum voor erfgoed en geschiedenis van de stad Breda en voor actuele beeldcultuur.

Code Combat

Leer programmeren aan de hand van een spel! Voor leerlingen van 10-14 jaar. CodeCombat wordt wereldwijd door 5 miljoen mensen gebruikt.

Bomberbot

Iedere leerkracht kan met Bomberbot leuke programmeerlessen verzorgen in groep 5 t/m 8, ook zonder enige programmeerkennis!

Digital Playground

Digital Playground is een medialab voor kinderen en jongeren in Rotterdam.

Cubiss

Cubiss beantwoordt jouw vragen rond de digitale wereld van jeugd en jongeren, brengt de situatie in kaart, ondersteunt of trekt de kar binnen een complete aanpak mediawijsheid.

Filmtheater ’t Hoogt

’t Hoogt vertoont films die er toe doen. Daarbij wordt teruggekeken op een rijke filmgeschiedenis en vooruitgeblikt naar de nieuwste ontwikkelingen in de beeldcultuur.

Media-Creatie

Media-Creatie geeft lessen en workshops op het gebied van mediawijsheid en kunsteducatie. Door creatief bezig te zijn en daarop te reflecteren ontdekken kinderen wie ze zijn en willen zijn.

Grote broer

Grote Broer organiseert al meer dan 13 jaar kunstworkshops in het basisonderwijs. Centraal staat dat de leerlingen altijd actief deelnemen.

Eurowijs

Eurowijs is gratis financieel lesmateriaal voor het basis onderwijs, middelbaar onderwijs en speciaal onderwijs.

de bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken, scholen en gemeenten samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren.

VR leanring lab

Bij het VR Learning Lab verkennen we de mogelijkheden van Augmented en Virtual Reality als leermiddelen. We delen onze kennis tijdens de workshops, colleges en masterclasses die we organiseren.

coda museum

CODA ontwikkelt educatieve programma’s voor primair en voortgezet onderwijs op het snijvlak van kunst, literatuur, erfgoed en digitale vaardigheden.

disney channel

Op Disney Channel vinden kinderen de leukste series waarin kinderen een hoofdrol spelen.

WWW.wat?

WWW.wat? is een kinderboek over internet en mediawijsheid. Wie heeft het internet uitgevonden? Zijn er dieven op internet? En is alles op internet waar? Op deze en nog 66 andere vragen van kinderen geeft WWW.wat? antwoord.

Mijn Kind Online

Mijn Kind Online onderzoekt hoe jeugd tussen 2 en 18 jaar omgaat met nieuwe media, om scholen te kunnen helpen op nieuwe ontwikkelen in te spelen.