MediaMasters is een initiatief van het Netwerk Mediawijsheid. Het Netwerk Mediawijsheid is opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het Netwerk Mediawijsheid heeft als doelstelling om de mediawijsheid van kinderen van 0-18 jaar te bevorderen en wordt aangestuurd door vijf toonaangevende organisaties op het gebied van mediawijsheid:

Onze partners

Bij het Netwerk Mediawijsheid zijn meer dan 1000 organisaties, bedrijven en instellingen aangesloten. Zij zijn werkzaam in de media, bieden voorlichting, lesmateriaal, workshops, handboeken, projecten of doen onderzoek naar mediawijsheid thema’s. De MediaMissies en opdrachten in MediaMasters worden samengesteld uit het aanbod van netwerkpartners van Netwerk Mediawijsheid.

In het schooljaar 2018/2019 leverden onderstaande partners van het Netwerk Mediawijsheid een bijdrage aan MediaMasters.

Rol van Bibliotheken

Bibliotheken spelen een belangrijke rol tijdens MediaMasters. Zij vormen (als Huizen van de Mediawijsheid) een plek waar ouders en kinderen terecht kunnen voor vragen, ondersteuning en activiteiten op het gebied van mediawijsheid.

Bibliotheken maken ook deel uit van het spel door middel van de Bibliotheekopdracht.

Informatie voor bibliotheken

Beeld en Geluid

Beeld en Geluid is het audiovisuele archief van Nederland én een leuk dagje uit.

Boox Alive

Website vol digitale prentenboeken, kinderpoëzie en andere content voor kinderen.

Cinekid

Cinekid zet zich in voor kwalitatieve media voor kinderen en stimuleert hen om actief deel te nemen aan media.

wikikids

WikiKids is de Nederlandstalige internet-encyclopedie voor en door kinderen.

ECP

Neutraal platform van bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties en heeft tot doel het gebruik van ICT in de samenleving te versterken.

Europese Unie

Dit project wordt mede gefinancierd door de Europese Commissie,
als onderdeel van het Better Internet for Kids project.

Eye

EYE Filmmuseum heeft landelijk een coördinerende en adviserende rol op het gebied van filmeducatie. EYE biedt educatieve filmprojecten in het museum en lesmaterialen voor in de klas.

VodafoneZiggo

Telecom provider die zich ook inzet voor vernieuwende ontwikkelingen in het onderwijs.

Kennisnet

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict.

Kentalis

Kentalis biedt de best passende toegang tot taal en communicatie aan mensen voor wie horen of communiceren niet vanzelfsprekend is.

Kidsweek

Kidsweek is de weekkrant voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.

Connect Social Media

Voorlichtingen in het basis en voortgezet onderwijs voor verantwoord en veilig gebruik van social media. Workshops voor ouderen om het gebruik van social media toegankelijker voor hen te maken.

Unicef kinderrechten filmfestival

Leerlingen van de bovenbouw denken spelenderwijs na over hun rechten, door hier een eigen Mini Movie over te maken.

Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip maakt lezen en rekenen uitdagender door interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van de actualiteit.

Nieuws in de klas

Nieuws in de klas is het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven.

School TV

Schooltv.nl is een videodatabase, gevuld met educatieve en informatieve videoclips.

Pestweb

Wegwijs bij pesten en geweld. Pestweb geeft gerichte informatie aan leerlingen, ouders en docenten.

Koninklijke Bibliotheek

Een platform waar mensen en informatie samen komen.

WizeNoze

Met JouwZoekmachine heeft WizeNoze de ambitie om het Internet beter te maken voor kinderen.

Echt gebeurd

Zapp Echt Gebeurd zijn films waarin kinderen de hoofdrol spelen. Allemaal echt gebeurd!

Rijksmusem

In het Rijksmuseum krijgen kunst en geschiedenis betekenis voor een breed samengesteld, hedendaags (inter)nationaal publiek.

MU PLAY & learn

Maak kennis met kunst, beeldcultuur en de nieuwe creatieve technieken die tegenwoordig door kunstenaars gebruikt worden.

NPO

De bestuursorganisatie van de gehele publieke omroep.

Het Klokhuis

Het Klokhuis informeert kinderen van negen tot twaalf over de wereld om hen heen.

MUSCOM

COMM is een Nederlands interactief museum over de geschiedenis van de post en telecommunicatie.

IDFA

Het toonaangevende documentaire filmfestival dat elk jaar plaatsvindt in Amsterdam in november.

CPNB

De CPNB is het marketing- en communicatiebureau van de Nederlandse boekenwereld. Wij organiseren alle grote campagnes, evenementen en PR rondom het boek en auteurs.

Jeugdjournaal

Hét dagelijks nieuwsprogramma voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar.

VOICE

Branchevereniging van collectieve beheersorganisaties (cbo’s) voor
auteurs- of naburige rechten.

VPRO jeugd

Een publieke omroep die zich profileert met name in de sectoren informatie en cultuur.

Codeklas

CodeKlas is een inspiratieboek over programmeren met kinderen, voor leraren en ouders van kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Foam

Foam is het fotografiemuseum in Amsterdam.

Cultuurwinkel Breda

Cultuurwinkel Breda is hét adres voor cultuureducatie voor primair en voortgezet onderwijs in Breda. Cultuurwinkel Breda bevordert ontmoetingen tussen culturele vragers en aanbieders.

Code Combat

CodeCombat is een digitaal lesplatform waarmee leerlingen vanaf ± 11 jaar leren programmeren in een echte programmeertaal (Python, JavaScript).

Helpwanted.nl

Voor informatie over en het melden van online seksueel misbruik.

Stichting FutureNL

Stichting FutureNL wil ieder kind in het Nederlandse basisonderwijs laten kennis maken met technologie. Hiervoor ontwikkelt de stichting leerlijnen en lesmaterialen en worden gratis CodeUren aangeboden.

DUF

DUF Waanwijs is een 300 pagina’s dik, spetterend vormgegeven boektijdschrift voor de nieuwsgierige screenager van nu.

Roboschool

RoboSchool is aanbieder van lesmateriaal op het gebied van programmeren en educatieve robots voor basisscholen.

WNF

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) heeft als missie gezamenlijk een wereld tot stand te brengen waarin mens en natuur in harmonie leven.

Lilian Stolk – The Hmm

Lilian Stolk is emoji-expert in Nederland en auteur van Het zonderwoorden-boek (over emoji). Verder schrijft ze artikelen en (mede)initieert een reeks evenementen over beeldcultuur (The Hmm).

Bomberbot

Iedere leerkracht kan met Bomberbot leuke programmeerlessen verzorgen in groep 5 t/m 8, ook zonder enige programmeerkennis!

Digital Playground

Digital Playground is een medialab voor kinderen en jongeren in Rotterdam.

Cubiss

Cubiss beantwoordt jouw vragen rond de digitale wereld van jeugd en jongeren, brengt de situatie in kaart, ondersteunt of trekt de kar binnen een complete aanpak mediawijsheid.

Auris

Auris helpt mensen die problemen hebben met horen, spreken of taal.

coda museum

CODA ontwikkelt educatieve programma’s voor primair en voortgezet onderwijs op het snijvlak van kunst, literatuur, erfgoed en digitale vaardigheden.

WWW.wat?

WWW.wat? is een kinderboek over internet en mediawijsheid. Wie heeft het internet uitgevonden? Zijn er dieven op internet? En is alles op internet waar? Op deze en nog 66 andere vragen van kinderen geeft WWW.wat? antwoord.

de bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken, scholen en gemeenten samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren.

UNICEF

In het offline leven hebben alle kinderen rechten, maar dat geldt ook voor hun online bestaan. In de lessen Rights Now van Stichting FutureNL en UNICEF leren kinderen vloggen en tegelijkertijd meer over hun rechten.