Lever vragen aan voor MediaMasters

MediaMasters is het grootste mediawijsheidspel voor groep 7 en 8. Vorig jaar deden ruim 150.000 leerlingen mee.

In het spel beantwoorden leerlingen vragen en opdrachten op het gebied van mediawijsheid.

Netwerkpartners van Mediawijzer.net kunnen één of meerdere vragen aanleveren. De vragen of opdrachten kunnen verwijzen naar jouw website of naar een online-activiteit die jouw organisatie aanbiedt.

Deadline voor aanleveren van vragen is 1 juli 2019.

Op deze pagina krijg je de volgende informatie:

1. Wat voor vraag kan ik aanleveren?
2. Waarom zou ik een of meerdere vragen aanleveren?
3. Wat voor vragen zijn geschikt?
4. Meer informatie over MediaMasters
5. Als Bibliotheek meedoen aan MediaMasters?
6. Meer over de Week van de Mediawijsheid en Netwerk Mediawijsheid

1. Wat voor vraag kan ik aanleveren?

Voor MediaMasters gebruiken we vragen die te maken hebben met thema’s op het gebied van mediawijsheid.

De leerlingen beantwoorden deze vragen thuis en verdienen zo extra punten voor hun klas. De ervaring leert dat leerlingen zeer fanatiek aan de slag gaan met deze vragen.

2. Waarom zou ik een of meerdere vragen aanleveren?

» Je levert een bijdrage aan de media-educatie van Nederlandse basisscholieren
» Je draagt bij aan de introductie van mediawijsheid in het basisonderwijs
» Je brengt je eigen website, activiteit of dienst onder de aandacht van meer dan 150.000 kinderen
» Je bezoekcijfers zullen omhoog schieten tijdens de Week van de Mediawijsheid
» Je naam en logo worden vermeld op de website mediamasters.nl/overons

3. Wat voor vragen zijn geschikt?

Voor MediaMasters 2019/2020 kunnen netwerkpartners van Mediawijzer.net één of meerdere vragen aanleveren (deadline 1 juli 2019). Deze vragen of een extra opdracht moeten AVG-proof zijn. Wil je weten hoe je dit doet? Kijk dan hier.

» Bedenk minimaal 1 vraag die te maken heeft met media (in de breedste zin van het woord)

Het antwoord van de vraag mag terug te vinden zijn op je website of in een online activiteit die jouw organisatie aanbiedt.

Vijf voorbeelden van vragen

Multiplechoicevraag:
Waar denk je aan bij animatiefilms? Aan de film Frozen, Disney Pixar of Cars? Ook in Japan worden er al heel lang animatiefilms gemaakt. Bekijk hier de trailer van ‘The Wind Rises’ een animatiefilm van de bekende japanse filmmaker Miyazaki en lees de omschrijving eronder. Hoe heet een Japanse animatiefilm?

A. Picturemovie
B. Anime
C. Yanimato

Sleepwoordenvraag:
Vandaag moest Jimmy in de virtual reality game droneracen. Droneracen kan ook in het echt! Dino Joghi is er heel goed in en legt in deze aflevering uit hoe een drone werkt. Bekijk de aflevering van 5.02 tot 9.35 minuten. Sleep de woorden op de juiste plaats in deze zin:


Om een drone te besturen gebruik je een speciale [bril] waarmee je de [camerabeelden] van de drone ziet. Drones worden niet alleen gebruikt voor leuke dingen zoals racen en actiefilms maken, maar ook om in oorlogen [bommen] te gooien.

bril
camerabeelden

bommen
 flight
controller
voedselpakketten

Antwoordopties graag in de juiste volgorde zetten met de verkeerde opties eronder. Er kunnen in totaal óf 6 óf 9 antwoordopties zijn.

Checkbox-vraag:
Bèta-versie, cheat-skills, hotzone. In deze aflevering horen we nogal wat moeilijke woorden! Kijk op deze pagina voor de uitleg. Welke twee antwoorden zijn goed?


A. Een bèta-versie is een testversie. Daar kunnen dus nog foutjes in zitten.


B. In een hotzone kunnen twee spelers om de beurt een game spelen op hetzelfde apparaat


C. Een cheat verwijst naar een crimineel die met behulp van een robot probeert om computers te infecteren met een virus 
 Een cheat verwijst naar bedriegen. Met een cheat kun je zonder moeite een hogere score of een nieuw level bereiken. 

D. Een cheat verwijst naar bedriegen. Met een cheat kun je zonder moeite een hogere score of een nieuw level bereiken. 

Slidervraag:
YouTubers praten niet graag over hoeveel geld ze verdienen. Hoeveel verdient een gemiddeld bekende YouTuber met 100.000 abonnees per maand?

2500 euro

Doe mee!

Doe mee en lever een voor deze doelgroep leerzame, inhoudelijk interessante en leuk geschreven vragen aan.

Mail de vragen naar aniek.breevoort@mediawijzer.net

Lees ook onderstaande voorwaarden goed door.

Voorwaarden

De vragen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

» Een vraag moet gaan over media in de breedste zin van het woord.

Deze vraag is goed: Welke plaats noemen we ook wel de mediastad van Nederland? -> Hilversum
Deze vraag is niet goed: Hoe oud is de oudste boom in Nederland? -> tussen de 350 en 500 jaar

» Gericht op kinderen van 10 tot 12 jaar oud
» Maximaal 5 vragen per organisatie
» Je kunt 5 type vragen maken: de multiplechoicevraag, de sleepwoordenvraag, de checkboxvraag en de slidervraag.

» Zorg ervoor dat de kinderen echt iets leren van de vraag, dus gebruik de vragen niet uitsluitend als reclame voor je eigen organisatie of website.
»
Het is leuk als de vraag aansluit bij de actualiteit, maar dat is niet noodzakelijk.
»
Als je verwijst naar een website, laat de vraag dan ook echt gaan over informatie die op de website te vinden is.
»
Formuleer de vragen bondig en helder. Je hebt ruimte voor maximaal 500 tekens. Zorg ervoor dat kinderen direct snappen wat de bedoeling is.
»
Stel iedere vraag anders en gebruik niet steeds dezelfde woorden en formuleringen.
»
Gebruik geen speciale tekens, maar schrijf ze liever voluit. Dus: geen 20 %, maar 20 procent.
»
De leerlingen mogen maximaal 5 minuten per vraag of opdracht bezig zijn. Specificeer bij lange filmpjes welke minuten de kinderen moeten bekijken om het juiste antwoord te kunnen vinden.
»
Wil je in een vraag of opdracht naar een website verwijzen? Maak de tekst die klikbaar moet zijn, vast aan de juiste URL en zet die URL ook achter de vraag. Zo kunnen wij controleren op juistheid.

» Mediawijzer.net behoudt het recht om vragen al dan niet te selecteren en in overleg aan te passen.

4. Meer informatie over MediaMasters

Aan de hand van een verhaallijn worden kinderen 5 dagen lang uitgedaagd om de hoofdrolspelers te helpen. Hiervoor moeten zij – in de klas en thuis – vragen en opdrachten volbrengen.

» Elke dag begint MediaMasters met een klassikale aflevering (video) op het digibord
»
Daarna gaan leerlingen gezamenlijk aan de slag met vragen en opdrachten
»
De klas die na 5 dagen de meeste punten heeft gescoord, mag zich de meest mediawijze klas van Nederland noemen

5. Als bibliotheek meedoen aan MediaMasters

In MediaMasters zal wederom een speciale bibliotheekopdracht te spelen zijn. Deze opdracht wordt ontwikkeld in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek.

Bibliotheken die netwerkpartner zijn van Mediawijzer.net hoeven daarom zelf géén vragen aan te leveren. Heb je namens de bibliotheek een goed idee voor een vraag of extra opdracht die door het hele land gespeeld kan worden, dan horen we dat graag! Stuur een e-mail naar aniek.breevoort@mediawijzer.net

MediaMasters is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid en wordt dit jaar voor de 9e keer geïnitieerd om meer aandacht te genereren voor mediawijsheid in het onderwijs.

6. Meer over de Week van de Mediawijsheid 2019

MediaMasters wordt gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid van 8 t/m 15 november 2019.