Algemene vragen

MediaMasters is het grootste Nederlandse project op het gebied van mediawijsheid voor groep 7 en 8.

MediaMasters is een interactieve game die scholen een kans biedt om op toegankelijke en uitdagende manier met media in de klas aan de slag te gaan. Spelenderwijs leren de leerlingen meer over de kansen en de gevaren die media bieden. Met hulp van leerkrachten, ouders, bibliotheken en mediacoaches ervaren kinderen de kansen van media, maar zullen ze ook alert moeten zijn én een kritische blik nodig hebben.

Behalve de jaarlijkse game, bestaat MediaMasters ook uit een Club en een Wall. Meedoen is kosteloos.

MediaMasters biedt scholen een laagdrempelige en uitdagende manier om in de klas met mediawijsheid aan de slag te gaan. Kinderen leren spelenderwijs over het eigen online gedrag en bewijzen hoe mediawijs ze zijn. Ze maken kennis met de mogelijkheden die media bieden en leren er kritisch mee om te gaan. MediaMasters heeft tot doel alle leerlingen in groep 7 en 8 een basisniveau mediawijsheid mee te geven.

Tijdens uitdagende opdrachten moeten kinderen overleggen, samenwerken, zelf media maken, media interpreteren en nemen zij het eigen mediagedrag onder de loep. Zo worden zij met én van elkaar mediawijzer.

Doordat echte mediakanalen (bestaande kranten, tv-programma’s, sociale media, sites van mediapartners) worden meegenomen in het verhaal, wordt bewust de scheidingslijn tussen realiteit en fictie vervaagd. Hierdoor komen de mogelijkheden en mogelijke risico’s van media opeens we heel ‘gevaarlijk’ dichtbij.

MediaMasters is speciaal ontwikkeld voor groep 7 en 8 van de basisschool. De leerdoelen, het niveau, de inhoud, de wijze- en toon van communiceren zijn zorgvuldig op 10-12 jarigen afgestemd.

Naast groep 7 en 8 kunnen ook het speciaal onderwijs en de buitenschoolse opvang (BSO’s) meedoen aan MediaMasters. MediaMasters is ondertiteld, zodat ook dove en slechthorende kinderen mee kunnen doen. In 2016 was er voor het eerst een versie van MediaMasters met gebarentolk beschikbaar.

Ook pabo- en mbo-studenten die het onderwijs in willen, zijn welkom om deel te nemen.

De scores van de bso’s, speciaal onderwijs en pabo- en mbo-studenten zullen niet meetellen in de ranglijst van deelnemende reguliere scholen en spelen dus niet mee voor het reguliere eindklassement. Het speciaal onderwijs heeft sinds 2016 een eigen eindklassement met een bijbehorende prijs.

Overige aanvragers (bijvoorbeeld bibliotheken, mediacoaches en leerkrachten uit het voortgezet onderwijs) kunnen buiten het reguliere eindklassement mee doen met MediaMasters door zich in te schrijven als professional.

Er is één versie van MediaMasters. Het spel is dus voor groep 7 en 8 hetzelfde.

Ieder jaar vernieuwt Mediawijzer.net het spel, dus het is geen probleem om leerlingen twee jaar achter elkaar mee te laten spelen.

Er zijn 2 soorten MediaMissies: de klassikale en de thuismissies. Thuismissies zijn optioneel. Wanneer leerlingen MediaMissies volbrengen, kunnen ze jokers verdienen. Deze jokers kunnen ze op de vijfde speldag, de finaledag, in het klassikale spel inzetten.
MediaMasters bestaat uit vijf klassikale speldagen van ongeveer 1 uur en is dit jaar te spelen van 17 t/m 24 november. Er is dus een rustdag in te vullen naar voorkeur. De vijfde speldag is de finaledag en moet gespeeld worden vóór 12.00 uur op vrijdag 24 november. De finale kan pas gespeeld worden als de eerdere speldagen doorlopen zijn. Er kunnen meerdere speldagen achter elkaar doorlopen worden. Op de thuispagina van MediaMasters kunnen leerlingen ook buiten schooltijd opdrachten uitvoeren die wisselend meer of minder tijd kosten en een joker kunnen opleveren voor in de finale. Daarnaast is er extra lesmateriaal voor in de klas optioneel beschikbaar zoals de Nieuws in de klas opdrachten om de week nog mediawijzer te maken.
Kinderen groeien op in een wereld vol media. Dit betekent niet dat zij ook wijs met media om kunnen gaan. Elk jaar opnieuw worden daarom scholen, ouders en mediamakers opgeroepen kinderen te ondersteunen. MediaMasters stimuleert de discussie tussen ouders en kinderen, onder andere door het samen volbrengen van thuismissies en de Ouder & Kind quiz, waarmee een joker te verdienen valt voor in de finale. Daarnaast kunnen ouders op de MediaMasters Wall bekijken wat hun kinderen tijdens MediaMasters bezig houdt.
Nee. Het spel, plus alle geleverde materialen, wordt gratis aangeboden.

Als een school kopieën wil maken van lesmateriaal of onderdelen wil downloaden, printen en/of kopiëren, is dat voor eigen rekening.

Ja. Alle kinderen die MediaMasters spelen, behalen de titel ‘MediaMaster’. Het diploma krijgen ze aan het einde van de Week van de Mediawijsheid uitgereikt. MediaMasters heeft tot doel alle leerlingen in groep 7 en 8 een basisniveau mediawijsheid mee te geven.
Nee, het spel wordt in een beschermde omgeving gespeeld.
Er is geen speciale voorbereiding nodig om het spel te spelen.

MediaMasters is onafhankelijk van niveau, voorkennis en achtergrond te spelen.

Het spel kan wel leuker en spannender worden als er in de maanden vooraf al aandacht is geweest voor mediawijsheid.

Doelstellingen MediaMasters voor leerlingen:

 • Kritisch leren kijken naar media en snappen hoe deze werken (analyse)
 • Het effect (bedoeld of onbedoeld) van media ervaren en begrijpen (bewustzijn)
 • Inzicht krijgen in hun eigen mediagedrag (privacy en respect)
 • Praten over media, thuis en in de klas (dialoog)
 • Zelf media kunnen inzetten en maken (creatie)

De leerdoelen van de game zijn gebaseerd op het Mediawijsheid Competentiemodel.

Ja. De game MediaMasters moet worden gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid van 17 t/m 24 november 2017. Het is niet mogelijk het spel in een andere week te spelen, omdat het verhaal dan al verklapt is.
 

Vragen over het aanmelden

1. Ga naar Mijn MediaMasters
2. Activeer Mijn MediaMasters
3. Doorloop het aanmeldformulier

Meer informatie ontvang je via e-mail.

Ja, er kan met meerdere groepen 7 en 8 meegespeeld worden. Meld wel iedere klas apart aan.

Aanmelden van extra klassen kan heel gemakkelijk via Mijn MediaMasters.

Ja, ook klassen van de BSO en speciaal onderwijs mogen meedoen aan MediaMasters. BSO klassen spelen alleen niet mee in het reguliere eindklassement van MediaMasters en kunnen dus geen prijzen winnen. Klassen uit het speciaal onderwijs hebben dit jaar een eigen eindklassement en maken ook kans op een speciale prijs.

Ben je student aan de pabo of het mbo, wil je later het onderwijs in en ben je benieuwd wat MediaMasters precies is? Ook dan kun je kosteloos meespelen op individuele basis en zonder mee te spelen in het reguliere eindklassement. Meld je aan via het aanmeldformulier en geef aan dat je Pabo- of Mbo-student bent. Je krijgt beschikking over dezelfde achtergrondinformatie als de deelnemende scholen. Een digibord is dan niet nodig.

Het kan zijn dat er in een reguliere basisschoolklas een dove en/of slechthorende leerling zit. Desondanks meld je deze klas aan als basisonderwijs. Alleen klassen specifiek van scholen voor speciaal onderwijs melden zich aan als speciaal onderwijs.

De MediaMasters Game kan altijd met een doventolk gespeeld worden.

Mijn MediaMasters is je persoonlijke dashboard voor MediaMasters.

Je kunt hierin eenvoudig en overzichtelijk je klas(sen) aanmelden, gegevens aanpassen, andere leerkrachten toegang geven en de score van je klas(sen) bijhouden.

Via Mijn MediaMasters kun ook toegang krijgen tot de MediaMasters Club.

1. Ga naar Mijn MediaMasters
2. Activeer (eenmalig) je account
3. Daarna kun je klas(sen) aanmelden
4. Je ontvangt automatisch meer informatie en updates via e-mail
Vanaf het moment van aanmelden, ontvangt de leerkracht regelmatig een e-mail met de laatste informatie.
In aanloop naar MediaMasters kunnen leerkrachten via Mijn MediaMasters toegang krijgen tot de uitgebreide spelhandleiding.
MediaMasters is gericht op Nederlandse scholen. Er wordt samengewerkt met Nederlandse media zoals televisieprogramma’s en kranten, die een inhoudelijke rol in het spel spelen. Op het moment dat een school buiten Nederland deze media niet in kan zetten, is de game helaas niet goed speelbaar. Deelname is toegestaan, maar een garantie voor het goed kunnen volbrengen van de game kunnen we helaas niet geven.

In 2016 werd er in België in samenwerking met Mediawijs.be een pilot van MediaMasters gespeeld. Er werden 30 klassen geselecteerd die aan deze pilot mochten deelnemen. Bij interesse kan dit formulier worden ingevuld voor een eventuele volgende editie.

 

Technische vragen

Nee, het klassikale gedeelte van MediaMasters kan niet op een tablet of smartphone worden gespeeld. Dit gedeelte van het spel vereist een digibord.

De onderdelen van het spel die thuis worden gespeeld, kunnen wél op tablet of smartphone worden gedaan.

In de klas is alleen een digibord met computer en snel internet nodig. Mediawijzer.net raadt aan van tevoren te testen of de internetverbinding snel genoeg is om de filmpjes af te spelen.
Ja, dan kun je ook meedoen aan MediaMasters.
Ervaar je tijdens het spelen van MediaMasters storingen of heb je dringende, technische vragen? Dan kun je contact opnemen met de helpdesk.

 • Stuur een e-mail naar mediamasters@flavour.nl met als onderwerp ‘MediaMasters 2016’
 • Of bel de helpdesk op 020 334 37 87
 • Is de lijn bezet? Bel dan 020 337 53 62

Deze nummers zijn alleen bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren.

Andere vragen kun je stellen via info@mediawijzer.net.

Als leraar kun je met je eigen inloggegevens van Mijn MediaMasters de Game starten en met je klas doorlopen. Als klas heb je met je klassennaam en wachtwoord toegang tot de Thuispagina en de MediaMasters Wall.
Let op! Geef als leerkracht nooit je eigen inloggegevens van Mijn MediaMasters aan een klas.
Op de Thuispagina is te zien welke jokers er al zijn vrijgespeeld door de klas. Let op! Dit overzicht is alleen te zien als jullie zijn ingelogd met de klassennaam en wachtwoord.
 

Vragen over de MediaMasters Club

De Game wordt landelijk gespeeld tijdens De Week van de Mediawijsheid.

De Club is een reeks vervolgvragen die klassikaal worden gedaan. Leerkrachten kunnen hier het hele jaar door mee aan de slag.

De MediaMasters Club bevat géén competitie-element of filmische verhaallijn, zoals de Game.

De MediaMasters Club biedt (2-maandelijks) kosteloos extra MediaMissies (vragen) en opdrachten over een actueel thema rondom media en mediawijsheid.
De MediaMasters Club richt zich op leerlingen uit groep 7 en 8. Deelname is gratis.

Speciaal onderwijs
De MediaMasters Club richt zich op leerlingen uit groep 7 en 8 van het regulier basisonderwijs. De MediaMasters Club bevat geen filmische verhaallijn of competitie-element en is qua tijd naar eigen inzicht te doorlopen. Het is mogelijk om een Clubmoment te pauzeren en op een later moment verder te gaan. Hierdoor kan de MediaMasters Club ook door leerlingen uit het speciaal (basis)onderwijs naar eigen inzicht van de leerkracht worden gebruikt.

De leerkracht ontvangt een e-mail met het thema en de bijbehorende instructies. Vervolgens kan deze MediaMasters Club op het digibord op een zelf gekozen moment in de klas gestart worden. Elk Clubmoment bestaat uit deze onderdelen:

 • Basis
  • Een filmpje (ter introductie op het thema)
  • 5 multiple choice-vragen (om informatievaardigheden te oefenen)
  • Een doe-opdracht (zelf aan de slag)
  • Een stelling (ruimte om in de klas te praten over het thema)
  • Een thuisopdracht (om ook ouders/verzorgers te betrekken bij het thema)
 • Verdieping
  • Een verdiepingsopdracht (voor in de klas)
  • Tips voor aanvullend lesmateriaal

De verdiepingsopdracht(en) vallen buiten het tijdspad en geven de leerkracht de vrijheid om te differentiëren.

1. Ga naar Mijn MediaMasters
2. Maak een Mijn MediaMasters-account aan voor jouw klas(sen)
3. Doorloop het aanmeldformulier en zet een vinkje bij ‘Lid worden van de MediaMasters Club’
 • Een Clubmoment duurt ongeveer 45 à 60 minuten
 • 2 weken vooraf ontvangt de leerkracht een vooraankondiging per e-mail
 • Tijdens de les op elk gewenst moment stoppen en weer doorgaan. De website onthoudt waar jullie zijn gebleven.
 • Clubmomenten blijven één jaar online beschikbaar, dus veel vrijheid om zelf een geschikt moment te bepalen
 • Extra aandacht besteden aan een bepaald thema? Bij elk Clubmoment zijn verdiepingsopdrachten beschikbaar. Deze vallen buiten het tijdspad.
Ja, om mee te doen aan de MediaMasters Club moet je een Mijn MediaMasters-account hebben. Je ontvangt dan automatisch een aankondiging als de nieuwste editie van de MediaMasters Club online staat.
Elk Clubmoment heeft een eigen thema, aansluitend op de actualiteit.

De volgende thema’s zijn beschikbaar:

Clubmomenten blijven één jaar beschikbaar. Ze kunnen dus op elk gewenst moment worden doorlopen.

De Clubmomenten komen tot stand met medewerking van netwerkpartners van Mediawijzer.net

Zelf onderzoek doen naar de betrouwbaarheid van bronnen is een belangrijk leerdoel van de MediaMasters Club. Daar wordt bij elk thema aandacht aan besteed, bijvoorbeeld door multiple choice-vragen over het thema te stellen. Deze vragen hebben als doel om de kinderen te leren informatie uit externe bronnen te lezen, te filteren en te beoordelen.

Elke MediaMasters Club bevat minimaal 5 van deze vragen (MediaMissies). Afhankelijk van het thema wordt een extra onderzoeksopdracht aangeboden.

In de e-mailings over de MediaMasters Club die leerkrachten ontvangen, verwijzen we ook wel eens door naar netwerkpartners die betaald mediawijs lesmateriaal aanbieden dat past bij het thema.

Inspelen op mediawijsheid vraagt om actualiteit en betaald lesmateriaal is vaak beter up-to-date dan gratis materiaal.

Betaald lesmateriaal is dus zeker de moeite waard om in overweging te nemen.

 

Vragen over de MediaMasters Wall

De MediaMasters Wall is een online prikbord waarop leerlingen filmpjes, foto’s en berichten kunnen plaatsen over mediawijze onderwerpen, over MediaMissies en over doe-opdrachten.
Door berichten te plaatsen op de Wall zien kinderen wat leerlingen van andere klassen en/of scholen maken, en kunnen ze elkaar (respectvol) commentaar geven en/of inspireren.

Daarnaast heeft de Wall een belangrijke functie in het betrekken van ouders. Zij kunnen op de Wall zien waarmee hun kind op school zo enthousiast is bezig geweest.

Ben je leerling? Dan kun je alleen berichten plaatsen. Log hier in met je klassen-account. Je bericht verschijnt niet zomaar op de Wall. Je leerkracht moet het bericht eerst goedkeuren. Vraag je leerkracht om de berichten van jouw klas te bekijken en goed te keuren.

Ben je leerkracht? Dan kun je berichten plaatsen en goedkeuren. Log hier in met je leerkracht-account. Berichten van jouw leerlingen worden alleen zichtbaar op de Wall als jij ze goedkeurt. Berichten van jouw leerlingen die nog goedgekeurd moeten worden herken je aan een uitroepteken in de linkerbovenhoek. Klik op het bericht en vervolgens op de knop ‘goedkeuren’. Je kunt een bericht ook verwijderen als het ongepast is door op de knop ‘verwijderen’ te klikken.

Het account van de leerkracht heeft meer rechten. Met het leerkracht-account beheert hij/zij de gegevens van zijn/haar klas(sen) in Mijn MediaMasters.

Wil de klas een bericht plaatsen op de Wall? Gebruik daarvoor de inloggegevens van de klas. Deze heeft de leerkracht.

Wil de leerkracht een bericht plaatsen en/of goedkeuren? Log dan in op MijnMediaMasters.

Die staan in Mijn MediaMasters. Log in met het leerkracht-account.

Bij profiel staan de inloggegevens per aangemelde klas.

Dat hoeft niet. Als je je hebt aangemeld voor de Game en/of de Club, heb je met je klas(sen) automatisch toegang tot de Wall.

Het bekijken van de Wall is voor iedereen openbaar toegankelijk. Het plaatsen van berichten is alleen voor klassen en/of leerkrachten die zijn aangemeld voor de Game en/of de Club.

Berichten worden pas gepubliceerd na goedkeuring van de docent.

Mediawijzer.net doet haar uiterste best om ongepaste content te voorkomen, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten op de MediaMasters Wall.

 

Vragen van bibliotheken

Bibliotheken zijn de Huizen van de Mediawijsheid. Iedereen kan bij hen terecht met vragen of mediawijsheid. In samenwerking met de bibliotheken (en vanuit de Koninklijke Bibliotheek) is in MediaMasters een online opdracht opgenomen over informatievaardigheden. Dit jaar is de bibliotheekopdracht voor MediaMasters een nieuw avontuur van Geheim Agent A.A.P. een geanimeerde game. De kinderen volgen een avontuur van Geheim Agent À.A.P met quizvragen. Het verhaal is dit jaar ingestoken op thema’s als Maker Movement, FabLab, DIY en Augmented Reality. Deze thema’s krijgen dit jaar ook in MediaMasters extra nadruk.

Geheim Agent A.A.P. is ontwikkeld in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek. Een projectgroep met mediacoaches en medewerkers van de Bibliotheek op school heeft meegedacht bij de ontwikkeling van deze bibliotheekopdracht bij de MediaMasters Game 2016.

Bibliotheken kunnen de speciale biblioheekopdracht aangrijpen om andere dienstverlening van de bibliotheek gericht op informatievaardigheden en mediawijsheid onder de aandacht te brengen.

De bibliotheekopdracht kan op school worden gespeeld, thuis of in de bibliotheek. Bibliotheken kunnen leerkrachten natuurlijk stimuleren om de leerlingen de bibliotheekopdracht ook daadwerkelijk in de bibliotheek te laten maken.
Voor het uitvoeren van de opdracht is er alleen een pc of tablet met internettoegang nodig.
Mediawijzer.net vraagt bibliotheken activiteiten te organiseren tijdens de Week van de Mediawijsheid, bijvoorbeeld een ouderavond, informatieavond of mediaworkshop. Bibliotheken geven zelfstandig invulling aan hun activiteit(en) en bepalen zelf de doelgroep en het type activiteit.
Mediawijzer.net moedigt bibliotheken aan MediaMasters en hun eigen activiteiten te promoten onder scholen in hun verzorgingsgebied. Hiervoor zijn promotiematerialen beschikbaar.
De Koninklijke Bibliotheek is namens alle bibliotheken in Nederland als afzender zichtbaar in alle promotionele uitingen en persberichten rondom MediaMasters. Daarnaast winnen de meest mediawijze klassen uit iedere provincie dit jaar een bezoek aan een (mobiel) FabLab van hun regionale bibliotheek. Dit zal de doelstelling ‘hoe kan de bibliotheek een rol spelen bij onderwijs rond mediawijsheid’ die de Koninklijke Bibliotheek en de Bibliotheek op school gesteld hebben, een concrete invulling geven. Uiteraard zal over deze te winnen prijzen uitgebreid gecommuniceerd worden, ook naar de (regionale) pers.
 

Overige vragen

MediaMasters is een initiatief van Mediawijzer.net, het Nederlands netwerk voor mediawijsheid dat is opgericht in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Mediawijzer.net heeft als doelstelling om de mediawijsheid van kinderen van 0-18 jaar te bevorderen.

Meer over ons en onze partners.

Nee, MediaMasters wordt elk jaar vernieuwd zodat het spannend blijft.
Campagnemateriaal en de laatste persberichten over MediaMasters zijn te vinden op de perspagina van MediaMasters.
MediaMasters wordt gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid (17 t/m 24 november 2017). Tijdens deze campagneweek vraagt Mediawijzer.net aandacht voor het belang van mediawijsheid voor kinderen. Kinderen groeien namelijk op in een wereld vol media. Dit betekent niet dat zij ook wijs met media om kunnen gaan. Elk jaar opnieuw worden daarom scholen, ouders en mediamakers opgeroepen kinderen te ondersteunen.

Kijk voor meer info ook op de website: www.weekvandemediawijsheid.nl of neem voor vragen contact op via info@mediawijzer.net.

Mediawijsheid staat voor ‘de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.’ Deze definitie komt uit het Mediawijsheid Competentiemodel dat Mediawijzer.net ontwikkeld heeft op basis van 10 competenties.

Lees meer over het Mediawijsheid Competentiemodel, inclusief uitwerking naar competentieniveaus voor kinderen in het po, leerkrachten en pabo-studenten.

Kinderen groeien op in een wereld vol media. Dit betekent niet dat zij ook wijs met media om kunnen gaan. Elk jaar opnieuw worden daarom scholen, ouders en mediamakers opgeroepen kinderen te ondersteunen.

MediaMasters biedt scholen een laagdrempelige en uitdagende manier om in de klas met mediawijsheid aan de slag te gaan. Kinderen leren spelenderwijs over het eigen online gedrag en bewijzen hoe mediawijs ze zijn. Ze maken kennis met de mogelijkheden die media bieden en leren er kritisch mee om te gaan.

Tijdens de uitdagende opdrachten uit MediaMasters moeten kinderen overleggen, samenwerken, zelf media maken, media interpreteren en nemen zij het eigen mediagedrag onder de loep. Zo worden zij met én van elkaar mediawijzer.

De meeste scholen bieden hun leerlingen medialessen aan. Als het gaat om lessen op het gebied van media en mediawijsheid, is er voor scholen nogal wat te kiezen. In het dossier Lesmateriaal op mediawijsheid.nl staat een overzicht van leerlijnen, lesmateriaal en andere materialen.